• Quality Mind Psikolojiye Hoş Geldiniz
  • +90 552 300 03 64
  • info@qualitymindpsikoloji.com

Çocuk Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi

Quality Mind Psikoloji Merkezi, Çocuk Psikolojisi Bölümü, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler, alanında uzman olan Psikolog Can Girdaban tarafından, çeşitli Terapi modelleri ve Psikolojik Testler kullanılarak farklı gereksinimlere yanıt verecek şekilde sunulmaktadır.
Çocuklar yaşadıkları problemleri yetişkinler gibi açık bir dil ile ifade edemeyebilirler. İç dünyalarında yaşadıkları problemleri ortaya uyum sorunları veya davranış bozuklukları şeklinde çıkabilir. Quality Mind Psikoloji’de çeşitli testler ve psikoterapi yöntemleri uygulanarak sorunun doğru tanımlanması ve uygun çözüm yaklaşımının belirlenmesi sorunun artmasını ve yeni sorunların ortaya çıkmasını engellemektedir. Psikoterapi süreci sonrasında ise kalıcı bir düzelme sağlamaktadır.


>Öfke Kontrol Problemleri                                                                                                     >Sosyal Anksiyete Bozukluğu

>Dikkat Eksikliği Bozukluğu                                                                                                    >Obsesif kompülsif Bozukluğu                                                                    

>Karşıt Gelme Bozukluğu                                                                                                        >Özgüven Eksikliği

>Majör Depresyon                                                                                                                     >Yeme Bozuklukları

>Hiperaktivite Bozukluğu                                                                                                       >Akademik beceri sorunları

>Boşanmaya Tepki                                                                                                                    >Uyku Problemleri

>Ailevi sorunlar                                                                                                                          >Kardeş Kıskançlığı

>Gelişim Bozuklukları                                                                                                              >Tuvalet Eğitimi