• Quality Mind Psikolojiye Hoş Geldiniz
  • +90 552 300 03 64
  • info@qualitymindpsikoloji.com

MMPI Kişilik Tarama Envanteri

MMPI Kişilik Tarama Envanteri

Quality Mind Psikoloji merkezimizde uygulanmakta olan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI TEST); yaygın olarak kullanılan bir kişilik testidir. Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini, objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Test, hem değerler, tutumlar hem de psikopatolojik belirtiler hakkında zengin bilgi vermeyi amaçlamaktadır.