• Quality Mind Psikolojiye Hoş Geldiniz
  • +90 552 300 03 64
  • info@qualitymindpsikoloji.com

Çocuk ve Yetişkinler için Travmalara yönelik EMDR

Çocuk ve Yetişkinler için Travmalara yönelik EMDR

Travmatik yaşam anıları bireylerin sosyal hayatlarında büyük engeller oluşturmakta ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. EMDR tekniği göz hareketleri, ses veya titreşim aparatları kullanılarak uygulanan ve beyine verilen uyaranlar ile bilgiyi yeniden işleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır.  EMDR tekniği ile Panik Atak, Fobiler (Köpek korkusu, Yükseklik korkusu, Asansör fobisi vb..), Travmatik yaşam anıları gibi bir çok olumsuz düşünceleri yeniden işleyerek, negatif duygu ve düşünceleri değiştirmek temel hedeflerimizdendir.-Panik bozukluklar (Panik Atak)                                                      -Sınav Kaygısı                 

-Aldatma Aldatılma sorunları                                                      -Fobiler (Asansör, Kedi, Köpek, Yükseklik Korkusu)

-Ölüm ve Yas sorunları                                                              -Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

-Stresle baş etme                                                                      -Cinsel Sorunlar

-Kaygı bozuklukları                                                                  -Cinsel istismar, taciz, tecavüz

-Öfke sorunları                                                                       -Organ kayıplarına bağlı sorunlar

-Depresyon                                                                            -Travmalar  (Kazalar, Doğal felaketler vb.)

-Bağımlılık sorunları                                                            -Performans Endişesi, Performans Geliştirme